Bezoekadres: Wusterweg 6, 5811AD Castenray
+31654787362

Het is heel jammer, maar we pakken onze verantwoording en nemen pro-actief preventieve maatregelingen.

Persbericht: Officiële opening en open dag (24 en 25 mei) op Lamberdina’s Hoeve gecanceld. Eric Thielen, eigenaar van Lamberdina’s Hoeve, neemt geen enkel risico en besluit tot het nemen van preventieve maatregelen inzake besmettingsgevaar van niet bestrijdingsplichtige laagpathogene vogelgriep in België.

Op een toenemend aantal pluimveebedrijven in de grenszone met Oost- en West-Vlaanderen (België) is het niet bestrijdingsplichtige laagpathogene vogelgriep (LPAI) van het type H3N1 vastgesteld.

Omdat het een niet bestrijdingsplichtige vogelgriep betreft, worden er door de Belgische overheid geen maatregelen getroffen. Pluimveehouders en hun ketenpartners nemen dus hun eigen verantwoordelijkheid bij de bestrijding van deze bedrijfsziekte.

In Nederland zijn tot nu toe geen signalen bekend over problemen ten gevolge van H3N1 LPAI.

Desondanks heeft Lamberdina’s Hoeve, lees: Eric Thielen, het besluit genomen om preventief maatregelen te treffen en daarmee het risico van besmetting zoveel mogelijk uit te sluiten. Het geluk en welzijn van de kippen en de voedselveiligheid van het product staan voorop.

Het gevolg is dat geplande officiële opening op 24 mei en ook de open dag op 25 mei geen doorgang kunnen hebben.

Lamberdina’s Hoeve is voornemens om dit op een later en geschikter moment te organiseren. U wordt hiervan op de hoogte gebracht.

‘Wij concentreren ons nu primair op veiligheid, milieu, hygiëne en kwaliteit. Dat vormt immers de basis voor een gezonde en veilige leefomgeving voor dier en mens.’ Zegt Eric Thielen